Przygotowanie motoryczne

Przygotowanie motoryczne powinno być podstawą treningów każdego sportowca. Ma na celu przygotowanie do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny tak, żeby zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia kontuzji i żeby zwiększyć parametry zawodnika. Regularnie wykonywane testy sprawnościowe mają na celu możliwość porównywania swoich wyników i ciągłego doskonalenia.

Podstawą jest mobilność, bez niej nie ma możliwości żeby wykonać ruch prawidłowo. Dopiero na dobrych wzorcach ruchowych budujemy siłę, która jest podstawą do pozostałych zdolności motorycznych, między innymi szybkości czy skoczności.

Przygotowanie motoryczne jest też ważnym elementem wprowadzającym zawodnika do sportu po przebytej kontuzji.

 

Zapraszam do kontaktu:

tel.: (+48) 609 987 306,
e-mail: radwan.katarzyna@gmail.com


Depositphotos_72877261_ds